AktualnościROK 2015

W 2015 roku dom pomocy społecznej uzyskał  dofinansowianie ze strony Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w kielcach na prace remontowe masywu kominowego (tzw. Belwederu) Pałacu Badenich 


(Domu Pomocy Społecznej w Bejscach) 


w zakresie: naprawy murów, odtworzenia tynków wraZ


 z malowanimem oraz naprawą konstrukcji


 masywu kominowego.


ROK 2013


  • Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług całodobowego Domu Pomocy Społecznej, położonego 10 km od Kazimierzy Wielkiej, w otoczeniu zabytkowego parku. Dom przeznaczony jest dla 75 osób (kobiet i mężczyzn) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w chwili obecnej dysponujemy 5 - cioma wolnymi miejscami.

Wszelkich informacji w sprawie wolnych miejsc udziela:


  • pracownik socjalny – Pani Monika Grońska tel. (41) 35-11-003, w. 23
  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej– Pan Antoni Bryła tel. (41) 35-11-003, w. 22

Funkcjonalne jedno, dwu i trzy osobowe pokoje z łazienkami oraz bogate zaplecze terapeutyczne, rehabilitacyjne i socjalne umożliwia mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. Podopieczni mogą brać udziałw zajęciach z rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz innych formach rozrywki. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2012 wynosił 2.609,58 zł. miesięcznie. Mieszkaniec zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za pobyt, jednak w wysokości nie wyższej niż 70% własnego dochodu. Pozostałą kwotę reguluje najbliższa rodzina osoby zainteresowanej (jeśli sytuacja rodzinna  i warunki na to pozwalają) oraz gmina pochodzenia.

____________________________________________________

~Trochę historii~